Kat Hizmetleri

İnsanlar belirli zamanlarda vakitlerini geçirebilecekleri ve konaklayacakları işletmelere eskiden beri ihtiyaç duymuşlardır. Eski devirlerde han, konak olarak adlandırılan bu işletmeler günümüzde motel, otel ve büyük rezidanslara dönüşmüştür. İnsanların yaradılışında olan ve aradıkları önemli şeylerin başında ise rahatlık, temizlik ve tertip gelmektedir. Buradan yola çıkarak hotel, motel gibi yerlerde konaklamayı tercih eden bir kimsenin aradığı ilk şey temizlik ve tertiptir.

Temizlik kurallarına uyulurken aynı zamanda, hijyen kurallarına da büyük özen göstermek gerekir. Yapılan işin sağlık kurallarına uygun olması ise o işte hijyen olduğunu gösterir.

Konuk aynı zamanda evindeki rahatlığı ve ortamı da kalacağı tesiste arar. Bunun için kaldığı yere, aldığı hizmetlere karşılık bir bedel öder. Ödeyeceği bu bedelinde tam karşılığını almak ister. Bu işletmeler de çalışan kat görevlileri, konuğun bütün beklentilerini iyi hissedip bilmek zorundadırlar. Ve tabii ki bu yapılan hizmet bir ekip işidir.

Bu görevlerde çalışanlar ona göre motive edilip düzenlenmelidirler. Bu tip tesislerde çalışanların verimli ve düzenli çalışabilmeleri için çok iyi bir personel gurubuna ihtiyaç vardır. Diğer bir deyişle bu kısmı yönetmek için sıkı bir ekip çalışması, koordineli ve birlik içinde çalışma yapılması çok önemlidir.

2018-07-19T06:26:59+00:00