Haşere Mücadele

Haşereler insanların yaşadığı alanlar olan konutlar, oteller, hastaneler, fabrikalar, eğlence mekânları, ofisler, alışveriş merkezleri, gıda maddelerinin depolandığı ve işlendiği alanlarda kendilerine uygun yaşam ve üreme ortamları bulmaktadır. Bu tip mekânlar haşereler için mükemmel gizlenme yerleridir ve aklımıza gelebilecek her yere bu davetsiz misafirler girebilir.

Bu yerlerde temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmediği sürece bu haşereler daha büyük tehdit oluşturmaktadırlar. Pek çok böcekler ve kemirgenler yiyecek ararken çöplükler arasında dolaşmakta ve patojenleri (bakteriler, virüsler, mantar veya tek hücreli organizmalar) pasif şekilde yaymaktadır. Başta sıtma, veba, kuduz olmak üzere neden oldukları hastalıklar bütün kıtalarda görülen sağlık problemlerinin bazılarıdır. İnsanlarla birlikte yaşayan bu haşereler ciddi sağlık problemlerinin yanı sıra mali kayıplara sebep olmaktadır.

Kimyasal mücadele yardımıyla haşerelerin ortamdan uzak tutulması, genel bir stratejinin ayrılmaz parçasıdır. Haşere mücadelesi; çevre sağlığının korunması, sağlıklı ve modern yaşam ortamları sağlamak, sağlık problemlerini ve ekonomik problemleri önlemek, haşerelerin insanların yaşam alanlarında görülmesine ve üremesine mani olmak, güvenli şekilde bir haşere yok etmeye yönelik tedbirlerin tümünü içerir.

Teknik elemanlarımız tarafından yapılan bütün kontrol ve uygulamalara faaliyet raporu düzenlenmekte, öneriler ve yalıtım eksiklikleri düzenlenen raporda belirtilmektedir.

2018-07-19T06:29:11+00:00